Fluoreszcenciás vizsgálati módszerek, Molekuláris biológia