Sejt- és molekuláris terápia kutatócsoport

  • Antitest- és újraprogramozott T-sejt alapú immunterápiák fejlesztése, optimalizálása, rekombináns effektor molekulák által létrehozott immunszinapszisok szerkezetének és működésének vizsgálata.
  • Receptor tirozinkinázok és integrinek molekuláris kölcsönhatásai, szerepük daganatok patogenezisében, lehetséges diagnosztikai, prognosztikai, és célzott terápiás felhasználásuk.
  • Őssejt deficiens szaruhártya regenerálására alkalmas módszerek kidolgozása.
  • Molekuláris kölcsönhatások és jelátviteli folyamatok in situ kvantitatív vizsgálatára alkalmas mikroszkópos módszerek fejlesztése, új fluorofórok tesztelése.

Frissítés dátuma: 2018.09.05.