Endogén DNS törések halmozódnak az RNS polimeráz II promotereken és valószínűleg hozzájárulnak a genomi instabilitáshoz

2018, szeptember 4 - 15:15
Endogén DNS törések halmozódnak az RNS polimeráz II promotereken és valószínűleg hozzájárulnak a genomi instabilitáshoz

 

Endogén DNS törések halmozódnak az RNS polimeráz II promotereken és valószínűleg hozzájárulnak a genomi instabilitáshoz. Éva Hegedüs et al., Nucleic Acids Research, 2018  1
DOI: 10.1093/nar/gky743

Endogén DNS törések halmozódnak az RNS polimeráz II promotereken

 

A genomi DNS molekulák „fésüléses” technikával történő vizsgálatával és elektroforetikus analízisével ~100 kb szakaszokat határoló endogén egyszál-hasadásokat, nick-eket azonosítottunk egészséges, DNS reploikációt nem folytató pékélesztő sejtekben. Ezek a törések az aktív RNS polimeráz II promotereken halmozódtak, a magasabb eukarióták hasonló lokalizációjú tranziens DNS töréseire emlékeztetve. Hasonló periodicitású nick-ek vannak jelen minden kb. tizedik, azonos szekvenciájú, 9.1 kb hosszúságú riboszomális DNS egységben, melyeken belül Southern blot vizsgálataink szerint néhány diszkrét helyen lokalizálódnak, közöttük a három RNS polimeráz II promoteren is, de a replikáció irányításában résztvevő szakaszon nem kimutathatóak. A szabad 3’OH csoportok kimutatására alkalmas, érzékeny módszerrel a nick-ek megkülönböztethetőek voltak a már ismert törésektől és össszefüggést mutattunk ki jelenlétük és a lókusz transzkripcionális szabályoza között. A nick-ek tipikusan a „kifésült” DNS molekulák végein találhatóak, gyakran az ún. R-hurkokkal (a transzkripció kapcsán keletkező, háromszálú, RNS-DNS struktúrákkal) egybeesően, és valószínűleg hozzájárulnak a genomi instabilitáshoz, a transzkripciós szabályozáshoz kapcsolódóan.

 

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ