Kv1.3 ioncsatorna működésének és membránba történő kijutásának molekuláris háttere

2018, július 1 - 08:00

Vörös Orsolya, Hajdu Péter és munkatársaik a T limfocitákban expresszálódó Kv1.3 ioncsatorna működésének és membránba történő kijutásának molekuláris hátterét tanulmányozták. Kimutatták, hogy a Kv1.3 kálium ioncsatorna C terminális S6 hélixhez közeli régiója (HRET szekvencia) kizárólag a csatorna ionáram-vezetésében valamint aktivációs kapuzásában játszik nélkülözhetetlen szerepet. A C terminális disztális része, szemben az irodalomban leírtakkal, nem befolyásolja az ioncsatorna biofizikai sajátságait és sejtfelszíni expresszióját (Scientific Reports, REF). 

A HRET szekvencia és az aktivációban résztvevő S4-S5 linker közötti kölcsönhatás a Kv1.2 ioncsatorna szerkezetén alapuló homológia-modell alapján (Bal ábra) A Kv1.2 csatorna két szemben elhelyezkedő alegysége ún. szalag reprezentációban. S4-S5 helikális linker: kék színű, piros téglalappal bekeretezve; HRET régió: narancssárga, zöld szaggatott vonalú elipszissel kiemelve. (Jobb ábra) A modell által jósolt, a 312-es lizin (330 a Kv1.3-ban) és a 420-as glutamát (438 a Kv1.3-ban) közt kialakuló kölcsönhatás az S4-S5 linker és a HRET régió között, mely szükséges a Kv1.3 aktivációhoz.