Álláshirdetés: ügyvivő-szakértő

2021, szeptember 3 - 13:15
Álláshirdetés: ügyvivő-szakértő

Érvényesség eddig: szerda, szeptember 15, 2021

Munkakör: ügyvivő-szakértő

Hirdető egység neve: DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Beosztás: ügyvivő-szakértő

 

Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

pályázatot hirdet

 

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony típusa:

- munkaviszony

 

A jogviszony időtartama:

- határozott 2021.09.22-től 2022.03.31-ig

 

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kari órarendek alapján az intézeti tantárgyi órarendek összeállítása, a gyakorlati beosztás előkészítése, a kurzusok határidőre történő kari/ egyetemi szabályok szerinti meghirdetése. A Neptunból nyert kurzusnévsorok alapján jelenléti ívek készítése, a vizsgák, javítások és eredményhirdetések szervezése, zavartalan lebonyolítása. az eredmények rögzítése a Neptunban.Az EKT és a Bulletin feltöltése, oktatási honlap folyamatos aktualizálása.

 

Alapbér és juttatások:

Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • egyetemi végzettség,
 • MS Office (különösen Excell, Word) ismerete
 • középfokú C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből, tárgyalóképes angol nyelvtudás
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények elkövetése miatt nem áll; foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • NEPTUN Egységes tanulmányi rendszer ismerete,
 • oktatásszervezésben való jártasság.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízható, felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • nyitottság az új ismeretek elsajátítására,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • megbízható és elkötelezett személyiség
 • talpraesett, segítőkész személyiség.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
 • moitvációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

 

Benyújtási határideje: 2021. szeptember 15.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 22 napjától tölthető be.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2021. szeptember 20.

 

A jelentkezések benyújtásának módja:

 • postai úton: DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet címére (4002 Debrecen, Pf.: 400.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ügyvivő-szakértő”, valamint a kiíráson szereplő azonosító számot: KCHR/14901/2021.

vagy

 • elektronikus úton   e-mail címre Pálfi Éva részére.

 

Információadásra feljogosított személy:

Pálfi Éva

52/258-603

 

https://unideb.hu/ugyvivo-szakerto-35

 

 

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.