Elektrofiziológiai laboratórium

Elektrofiziológiai mérőállomások

Az elektrofiziológiai laboratóriumban négy elektrofiziológiai mérőállomás található. Mindegyik mérőállomás alkalmas sejtszintű elektrofiziológiai, ún. patch-clamp mérések kivitelezésére. A módszerrel a sejtmembránon ill. annak egy kis részén átfolyó áramok ill. a sejtek membránpotenciálja tanulmányozható, de a mérőállomások alkalmasak egyetlen ioncsatornán átfolyó ionáram (~1-2×10-12 Amper) mérésére is. Mindegyik mérőállomás egy rezgésmentes asztalon lévő invert mikroszkópból (Nikon, Leitz), mikromanipulátorból (Eppendorf, Burleigh), elektronikus mikroelektróda erősítőből (Axopatch 200A, Multiclamp 700B) és adatgyűjtő eszközzel (Axon Digidata 1200 és 1322A analóg-digitális jelátalakítóval) összekapcsolt személyi számítógépből áll. A mikroszkópok közül három fluoreszcens mikroszkóp. A mérőállomások egyike PTI DeltaScan mikroszkópos fluoriméterrel kombinált, mely lehetőséget biztosít egyedi sejtek intracelluláris Ca2+ koncentrációának vizsgálatára Ca2+ érzékeny fluoreszcens festékeket alkalmazva (pl. Fura2), ill. a Ca2+ koncentrációváltozások és az elektrofiziológiai paraméterek egyidejű jellemzésére.

Kapcsolat

Prof. Dr. Panyi György

E-mail:

Tel.: +36 52 412 623 (titkárság), +36 52 411 717 / 65617-es mellék (közvetlen)

Updated: 2018.07.10.